Disclaimer

Deze website onder het adres www.slanknu.nl wordt beheerd door of namens SlankNu. Op de inhoud en het gebruik van www.slanknu.nl zijn zowel onderstaande gebruiksvoorwaarden als de algemene voorwaarden van toepassing. Het gebruik van deze website houdt aanvaarding van deze voorwaarden in en eventuele wijzigingen daarvan. Als u niet onder deze voorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken. SlankNu behoudt zich het recht voor deze website en de informatie hierop als ook de algemene voorwaarden, de disclaimer en het privacy statement geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Check daarom regelmatig de algemene voorwaarden, de disclaimer en de privacyverklaring voor eventuele aanpassingen of wijzigingen.

Inhoud van deze website

Alle informatie en materialen op SlankNu zijn bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als een advies. Beslissingen op basis van de informatie op deze website zijn voor uw eigen rekening en risico. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, octrooien, merkenrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en modelrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, logo’s, beelden, geluiden, software) zijn eigendom van SlankNu, aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende rechthebbende. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SlankNu een (kopie) van (een gedeelte van) deze website en/of de daarop geplaatste merken (logo), te gebruiken. Bovendien is het niet toegestaan (een gedeelte van) deze website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk, noch in een papieren document of elektronisch document, noch in een weblog, forum of een andere website, of naar deze website te linken door een frame link of een deeplink.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is door SlankNu zo volledig en nauwkeurig mogelijk opgesteld. SlankNu garandeert echter niet dat de op deze website aangeboden informatie en materialen up-to-date, compleet en accuraat zijn, dan wel vrij zijn van gebreken, fouten en/of virussen. SlankNu garandeert verder niet dat dergelijke gebreken, fouten en/of virussen zullen worden hersteld of worden verwijderd. Bovendien behoudt SlankNu zich het recht voor om op ieder ogenblik de beschikbaarheid van deze website te onderbreken om onderhoud te plegen. SlankNu is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op welke wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van deze website en/of informatie hierop of het niet beschikbaar zijn van deze website en/of het feit dat bepaalde informatie op deze website onjuist, onvolledig of niet actueel is. Wanneer u van mening bent er verkeerde informatie staat vermeld, dan verzoeken wij u dit aan ons te melden (klik hier voor onze contactgegevens).

Hyperlinks

De website  www.slanknu.nl  kan links bevatten naar websites en/of servers die niet worden beheerd door SlankNu. Dit betekent niet automatisch dat SlankNu verbonden is aan deze andere websites en/of servers en/of de eigenaren daarvan. SlankNu is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites en/of servers. SlankNu biedt dergelijke links alleen maar aan voor uw gemak als gebruiker van deze website.

Neem contact op

slanknu is een handelsnaam van mijn organisator vof | slanknu is a tradename of mijn organisator vof

kvk nummer: 68399103 | chamber of commerce: 68399103

Neem contact op

slanknu is een handelsnaam van mijn organisator vof  slanknu is a tradename of mijn organisator vof

kvk nummer: 68399103 | chamber of commerce: 68399103